Mistrzowie Matematyki


Rok szkolny 2011/2012

w roku szkolnym 2011/2012 do 1 etapu przystąpiło: 32 uczniów z klas czwartych, 21 uczniów klas piątych oraz 25 uczniów klas szóstych, natomiast do finału zakwalifikowało się ogółem 28 uczniów. 25 maja 2012 odbył się finał konkursu. Gminnymi Mistrzami Matematyki 2012 poszczególnych grup wiekowych zostali:

 • klasy IV: Weronika Grzelak (SP Kuny), Nikola Drabina (SP Władysławów), Marcin Maciaszek (SP Władysławów) oraz Mikołaj Górski (SP Władysławów);
 • klasy V: Weronika Darul (SP Władysławów), Paulina Janiak (SP Wyszyna).

Finaliści

     

Rok szkolny 2010/2011

w roku szkolnym 2010/2011 do 1 etapu przystąpiło: 30 uczniów z klas IV, 33 uczniów klas V oraz 24 uczniów klas VI, natomiast do finału zakwalifikowało się 37 uczniów. Podczas finału, który odbył się 24 maja wyłoniono Gminnych Mistrzów Matematyki 2011 poszczególnych grup wiekowych. Zostali nimi:

 • klasy IV: Weronika Darul (SP Władysławów), Krystian Drabina (SP Władysławów), Kinga Katarzyniak (SP Władysławów) oraz Daria Majda (SP Władysławów);
 • klasy V: Dominika Kranc (SP Władysławów);
 • klasy VI: Filip Antkowiak (SP Władysławów), Dawid Ćwiek (SP Wyszyna) oraz Adrianna Staszak (SP Kuny).
  • Finaliści

        

   Rok szkolny 2009/2010

   W roku szkolnym 2009/2010 do 1 etapu przystąpiło: 35 uczniów z klas IV, 29 uczniów klas V oraz 16 uczniów klas VI, natomiast do finału zakwalifikowało się 35 uczniów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Podczas finału, który odbył się 15 czerwca wyłoniono Gminnych Mistrzów Matematyki poszczególnych grup wiekowych (tj. uczniów, którzy uzyskali minimum 90% możliwych punktów). Zostali nimi:

   • klasy IV: Ćwikliński Jan (SP Władysławów), Radecka Olga (SP Władysławów), Przybyła Wiktoria (SP Wyszyna) oraz Bocian Weronika (SP Wyszyna);
    klasy V: Ćwiek Dawid (SP Wyszyna), Napierała Olga (SP Chylin) oraz Antkowiak Filip (SP Władysławów);
    klasy VI: Bartczak Beata (SP Władysławów), Grzelak Michał (SP Władysławów) oraz Jaszczak Marta (SP Władysławów);
  • Rok szkolny 2008/2009

   Od tego roku szkolnego zasięg naszego konkursu rozszerzyliśmy o wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.
   W roku szkolnym 2008/2009 do I etapu konkursu przystąpiło 65 uczniów z terenu gminy, natomiast do finału zakwalifikowało się 28.
   Lauratami - Gminnymi Mistrzami Matematyki 2009, uzyskując ocenę celującą zostali:

   • Krystian Błaszczyk (klasy IV).
   • Beata Bartczak, Nikola Szymańska, Klaudia Koligat i Michał Grzelak (klasy V).
   • Karolina Kozłowska i Karolina Bałdyka (klasy VI)

   Rok szkolny 2007/2008

   W roku szkolnym 2007/2008 do konkursu przystąpiło 36 uczniów, natomiast do finału zakwalifikowało się 21.
   Zaszczytny tytuł szkolnego mistrza matematyki oraz celujacą ocenę końcową otrzymali: Beata Bartczak i Jakub Biadasiewicz (klasy IV), Kinga Kozioł, Karolina Kozłowska i Artur Nowak (klasy V) oraz Ewa Szustakowska (klasa VI).

   Finaliści

        

   Rok szkolny 2006/2007

   W roku szkolnym 2006/2007 do finału zakwalifikowało się 19 uczniów. Tytuł szkolnego mistrza matematyki oraz celujacą ocenę końcową otrzymali: Kinga Kozioł, Karolina Kozłowska i Artur Nowak (klasy IV), Anna Szczap, Ewa Szustakowska, Adam Pawlewski i Jakub Bartczak (klasy V) oraz Edyta Drzewiecka (klasy VI).

   Finaliści