zadania

Drodzy uczniowie


W końcowym etapie edukacji w szkole podstawowej czeka Was zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności.


Znajdziecie przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty wraz z omówieniami.

Materiały udostępnione na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu


A tutaj znajdziecie arkusze sprawdzianów szóstoklasistów oraz arkusze sprawdzianów próbnych wraz z omówieniami.

Materiały udostępnione na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu