zadania

Drodzy uczniowie


W końcowym etapie edukacji w szkole podstawowej czeka Was zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Znajdziecie tutaj arkusze sprawdzianów szóstoklasistów oraz arkusze sprawdzianów próbnych wraz z omówieniami.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności.
Materiały udostępnione na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu