Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Pedagog Szkolny dla uczniów

Drogi uczniu, pedagog szkolny:

 • Wysłucha cię
 • Służy ci pomocą i radą
 • Skieruje cię do specjalisty, jeżeli tego potrzebujesz
 • Wskaże adres instytucji, która udzieli ci pomocy
 • Zorganizuje pomoc materialną jeżeli wymaga tego twoja sytuacja rodzinna

STRATEGIA UCZENIA SIĘ

Jak uczyć się i zdawać egzaminy
Uporządkowanie przestrzeni wokół siebie wpływa na uporządkowanie myśli, na jasność umysłu.
 1. Od dzisiaj zaczynam się uczyć, tak zdecydowałem.
 2. Wiem, co mnie interesuje, czego uczę się chętnie, a czego muszę
 3. Zaczynam naukę od tego co lubię, co mnie interesuje lub co jest łatwiejsze.
 4. Kończę każdą rozpoczętą pracę.
 5. Uczę się naprzemiennie, np. j. polski - matematyka.
 6. Przed zaśnięciem powtarzam ważniejsze treści.
 7. Emocje pomagają mi utrwalić wiedzę - dziwię się, krytykuję, śmieję się.
 8. Kolorowe podkreślenia, rysunki, symbole ułatwiają zapamiętanie.
 9. Uczę się na głos, jeśli coś jest bardzo trudne.
 10. Jestem twórczy, korzystam ze swojej wyobraźni.
 11. Potrafię wypowiadać własne zdanie. Mówię własnymi słowami zarówno zapamiętując, jak i odtwarzając materiał.
ZAMIENIAJ NAPIĘCIE WEWNĘTRZNE NA AKTYWNOŚĆ

UWAGA !!!!

Jeżeli tego potrzebujesz możesz skorzystać z dostępnych TELEFONÓW ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY
 • Telefon Zaufania Konin (063) 988
 • Telefon Zaufania Komendy Powiatowej Policji w Turku (063) 289 82 97
 • Telefon Zaufania dla Młodzieży Konin (063) 242 33 84
 • Telefon Zaufania Policyjny (063) 247 24 44
 • Niebieska Linia (dla ofiar przemocy domowej) (022) 668 70 00
 
Copyright © 2008 Edyta Kaczmarek