Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Kółko taneczne "Mrówa"

Zapraszam na zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza:
- kółko taneczne prowadzone w każdy wtorek o godz. 14.30-15.30
Na zajęciach tanecznych aktualnie przygotowujemy się do udziału w Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Malanowie. W przygotowaniach pomaga nam uczestniczka Zespołu Rytmix Konin udzielając nam fachowych porad. Nie zważając na wyniki konkursu mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Trzymajcie za "Mrówę" kciuki!

 
Taniec zawsze wyrażał wiele emocji i pomagał, dzięki swej magii, zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Język tańczącego ciała, choć pozbawiony werbalnych środków ekspresyjnych, pozwala równie wyraziście przekazać wszystkie ludzkie emocje.
Od kilku lat w naszej szkole działa kółko taneczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu . Zajęcia te cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Grupa taneczna "Mrówa", prezentuje szkołę w różnych uroczystościach szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, zdobywając nagrody, wyróżnienia jak również wsparcie finansowe lokalnego środowiska.
Do uroczystości cyklicznych należą:
 • Święto Pieczonego Ziemniaka w Tarnowskim Młynie;
 • Choinka Noworoczna w Tarnowskim Młynie;
 • Dożynki Gminno- Parafialne;
 • Zawody Rejonowe w Aerobiku Grupowym -( 2008 VI miejsce w rejonie);
 • Regionalny Przegląd dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych- "O lampkę solną" w Kłodawie (2007-III miejsce,2008 wyróżnienie);
 • Dzień Kobiet organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Russocicach;
 • Udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki -Eurowizja 2008;
 • Udział w Gminnym Święcie Matki przy współpracy GOPS i GOK.
Aktualności
Naszym celem jest:
 • umożlumożliwienie młodym ludziom realizacji pasji;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie wiary w siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z dziedziny tańca;
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi formami aktywności fizycznej;
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała.
UCZEŃ na zajęciach:
 • Rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury;
 • Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu;
 • Dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem;
 • Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec;
 • Odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych;
 • Radzi sobie z tremą związana z występami na scenie i przed publicznością;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska, bierze udział w uroczystościach, akademiach i festynach;
 • Współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu;
 • Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony;
 • Przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
 • Systematyczna praca na zajęciach;
 • Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń;
 • Dyskusja nad układem choreograficznym;
 • Poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców;
 • Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela;
 • Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca;
 • Łączenie elementów tańca w całość - tworzenie zespołowego układu tanecznego;
 • Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych całego zespołu;
 • Uświetnianie swymi występami imprez szkolnych, festynów środowiskowych, dożynek.
FORMY PRACY:
 • Praca zbiorowa i jednolita z całą grupą;
 • Forma małych obwodów, w której strukturę małego obwodu stanowić będzie 3 - 5 drobnych zadań ruchowych prowadzących od najprostszego elementu do ostatniego ogniwa, w którym jest konkretne zadanie;
 • Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami.
Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej jako zajęcia pozalekcyjne.
Podczas zajęć kółka tanecznego będą nauczane następujące tańce regionalne, narodowe (np.: polonez) i towarzyskie (np.: walc angielski, rumba) oraz nowoczesne. Ćwiczenia przy muzyce kształtują psychomotorykę, wzbogacają psychikę uczestniczek i uczestników, rozwijają i doskonalą estetykę ruchów, ich piękno i harmonię oraz wpływają na wytrzymałość przez ciągły ruch skoordynowany z innymi osobami. Elementy gimnastyczne i taneczne poprawiają estetykę naturalnych ruchów, szczególnie sposobu poruszania się(chodu)i gestykulacji w sytuacjach życia codziennego. Trudniejsze zadania ruchowe rozwijają zdolności twórcze, ambicje i kierunkowe dyspozycje osobowościowe młodzieży. Stworzone układy taneczne są w większości dziełem młodzieży. Nauczyciel prowadzący kieruje i podsuwa ewentualne pomysły do realizacji. Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i wykazują w nie duże zaangażowanie. Ich zdaniem taka forma spędzania wolnego czasu jest korzystna i przyjemna. Każda grupa taneczna ma uszyte stroje, w których ciekawie się prezentuje. Przygotowane układy taneczne uatrakcyjniają imprezy szkolne i poza szkolne.

Zapraszam
Iwona Kasprzak

 
Copyright © 2008 Edyta Kaczmarek