Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
AKTUALNOŚCI
Kółko religijne


Aby uczniowie mogli pogłębiać swoją wiarę i miłość do Boga w 2001r. zostało zorganizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych kółko religijne. Mogą do niego należeć uczniowie "ochotnicy" z klas III-VI. Założeniem spotkań jest zainteresowanie uczestników treściami religijnymi, rozwijanie umiejętności swobodnej rozmowy i dyskusji na tematy życia religijnego, uczenie samooceny własnych zachowań.
W zajęciach uczestniczą uczniowie zainteresowani szczególnie:
 • pogłębianiem wiedzy przekazywanej na lekcjach religii;
 • umiejętnością posługiwania się Pismem Świętym;
 • życiem i działalnością świętych;
 • kultem Najświętszej Maryi Panny;
 • poszczególnymi wydarzeniami roku liturgicznego w Kościele;
 • aktywnym uczestnictwem w życiu religijnym Parafii;
Podczas spotkań przygotowaliśmy, między innymi materiały do gazetki ściennej, rozwiązujemy krzyżówki o tematyce religijnej, poznajemy prasę katolicką. Na każdym ze spotkań, jeśli jest taka potrzeba, uczestnik może przedstawić w sposób spontaniczny swoje problemy, spostrzeżenia czy uwagi. Wspólnie staramy się wtedy wyjaśnić, zastanowić i poszukać rozwiązania.
W ramach tych spotkań zostały przygotowane między innymi;
 • występ dla społeczności z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, który odbył się w domu parafialnym w dniu 16.10.2003r.
 • została zorganizowana wycieczka rowerowa w dniu 04.10.2003r.
 • zostały wykonane pomoce dydaktyczne na lekcje religii: plansze przedstawiające tajemnice różańca świętego, stacje Drogi Krzyżowej;
 • w latach 2003, 2004, 2005, 2006 r. przygotowywaliśmy występy "Bożonarodzeniowe Jasełka" przedstawiane w domu parafialnym;
 • w latach 2005, 2006,2007, 2008 zostały przygotowane występy "Kolędnicy w szkole".
  Uczeń aktywnie uczestniczący w zajęciach kółka potrafi:
 • korzystać z Pisma Świętego,
 • wykorzystać nabyte umiejętności w rozwiązywaniu zagadek, krzyżówek itp.
 • szukać wybranych cytatów z Pisma Świętego,
 • przygotować samodzielnie rozważania tajemnic różańca świętego,
 • w sposób aktywny uczestniczyć we Mszy Świętej i nabożeństwach roku liturgicznego.

Opiekun: Danuta Witkowska, Małgorzata Chojecka.

 
Copyright © 2008-2011 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak