Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Kółko przyrodnicze
"OTWIERAM OCZY I NASTAWIAM USZY NA WSZYSTKO CO DZIEJE SIĘ W PRZYRODZIE" Dawid Gates

Zainteresowanie ucznia światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem to najważniejszy cel kształcenia ucznia na II etapie edukacyjnym. Nadrzędnym celem programu zajęć kółka przyrodniczego jest pobudzenie ciekawości uczniów poznawaniu najbliższego otoczenia, kształtowanie zainteresowań badawczych do świata.
Opiekunami są nauczycielki przyrody Małgorzata Hanczewska i Ewa Sosińska
Aktualności
Ćwiczenia
Jeśli nie możesz z nami uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach Kółka ekologiczno - przyrodniczego to zapraszam Cię abyś spróbował sam lub sama rozwiązać zadania z udostępnionych poniżej kart pracy. Wystarczy je wydrukować. Zapraszam i zachęcam do twórczego wysiłku.

Małgorzata Hanczewska

Prace uczniów
 
Copyright © 2008Edyta Kaczmarek