Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Klub Młodego Europejczyka "EUROSCHOOL"
Klub Młodego Europejczyka "Euroschool" został utworzony w ramach zajęć pozalekcyjnych, na czas nieokreślony. Na zajęcia uczęszczają uczniowie chętni do pracy, aktywni w działaniu i zainteresowani edukacją europejską.

Opiekunkami klubu są nauczycielki: p. Karolina Sobierajska i p. Ewa Sosińska.
Celem klubu jest:
  • zachęcanie do poznawania innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka;
  • kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury miejscowości, regionu, kraju;
  • szerzenie wiedzy na temat powiązań Polski z państwami europejskimi i roli, jaką nasz kraj może odegrać w procesach zachodzących na kontynencie;
  • pobudzanie kreatywności, rozwijanie asertywności, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielności;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką europejską;
  • propagowanie działań klubu na forum szkoły i społeczności lokalnej;
  • współpraca z rodzicami w zakresie edukacji proeuropejskiej;
  • zdobywanie umiejętności sprawnego komunikowania się z wykorzystaniem możliwości jakie stwarzają nowoczesną technologię.
 
Copyright © 2008Edyta Kaczmarek